Zabýváme se tím, co je odborům dáno, tj. obhajobou zájmů pracujících

14. 8. 2018

Z Rozhovoru s předsedou Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, poslancem a místopředsedou ÚV KSČM Stanislavem Grospičem

Od sjezdu OS ČMS uplynulo více jak půl roku. Čím se nyní odborové sdružení zabývá?

Především se zabýváme tím, co je odborům dáno, tj. obhajobou zájmů pracujících, ať již v dělnických profesích i ve všech ostatních kategoriích zaměstnaneckých vztahů. Základním cílem je být zásadní, nekompromisní a nehledat zástupná řešení. Je zde celá řada problémů od tlaku na zvyšování mezd a platů, kolektivní vyjednávání, bezpečnost práce, důstojné sociální podmínky pro pracující. Toto je neustálý boj, který v kapitalismu nemůže skončit. Zde je rozhodující podíl naší činnosti.

Sjezd je vždycky určitý hodnotící moment. Pro nás také. Od doby jeho konání jsme se především snažili promítnout jeho závěry do práce každé odborové organizace. Byla dokončena přeregistrace základních organizací podle nové právní úpravy vyjádřené občanským zákonem. Byl přijat nový Statut OS ČMS, který reaguje na nejaktuálnější potřeby z hlediska organizace našeho odborového sdružení. Podstatné je, že také byla schválena nová strategie odborového sdružení. Ta určuje hlavní směry naší činnosti v odborové práci.

Věnujeme také výrazně větší podíl naší práce propagaci odborového sdružení. Snažíme se zapojit do práce a rozhodujícího podílu na tváři našeho odborového sdružení mladé členy našeho sdružení. Díky nim jsme zprovoznili nové webové stránky. Jsou to všechno nutné kroky, které si vyžaduje rozvoj našeho sdružení. Vedle toho udržujeme těsné vazby na Světovou odborovou federaci, jíž jsme členy, a rozvíjíme kontakty s řadou odborových svazů v zahraničí, ale i v České republice.

Více na halonoviny.cz/articles/view/15448170356

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny