Naši lidé

Předseda okresní rozhodčí komise Praha - západ
Předsedkyně OV KSČM
Předsedkyně okresního výboru Praha - západ
Místopředseda okresního výboru Praha - západ
Předsedkyně okresní revizní komise Praha - západ