Naši lidé

Předsedkyně okresní revizní komise Praha - západ
Předseda okresní rozhodčí komise Praha - západ
Předsedkyně okresního výboru Praha - západ
Místopředseda okresního výboru Praha - západ