Stanislav ROJÍK

Předseda okresní rozhodčí komise Praha - západ