Naši lidé

Předsedkyně okresního výboru Praha - západ
Místopředseda okresního výboru Praha - západ
Předsedkyně okresní revizní komise Praha - západ
Předseda okresní rozhodčí komise Praha - západ
Předsedkyně OV KSČM